Z ponuky vyberáme:


Register partnerov verejného sektora (RPVS)

 

zápis partnerov do Registra partnerov verejného sektora prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

 

E-shop

 

– právne rady pri zriaďovaníprevádzke internetovej stránky elektronického obchodu (e-shopu)

– zmluvy o nájme, prevode e-shopu…

všeobecné obchodné podmienky e-shopu, ich tvorba a aktualizácia v súlade s platnou a účinnou legislatívou týkajúcou sa ochrany spotrebiteľa

 

Preskúmavanie postupov a rozhodnutí

 

orgánov dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa o porušení povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku…

 

Poľovníctvo

 

– zmluvy o užívaní poľovného revíru